Xe Đầu kéo

ĐẦU KÉO HOWO ĐÃ QUA SỬ DỤNG


  • Đầu Kéo Cũ Howo 375 Cầu Láp 2015
    Nhãn hiệu
    HOWO
    Tình Trạng Lốp
    60 - 70%
    Năm Sản Xuất
    2015
    ĐK-06
    Mời liên hệ

    Tình trạng : Mời liên hệ

    ​- Bán Đầu Kéo Howo Đã Qua Sử Dụng Máy 375 Cầu Láp 2015 tại Long Biên Hà Nội - Nhãn hiệu: HOWO - Sản xuất: ...
  • Đầu Kéo Howo Cũ 375 Cầu Dầu 2015
    Nhãn hiệu
    HOWO
    Tình trạng lốp
    90%
    Năm Sản Xuất
    2015
    ĐK-05
    Mời liên hệ

    Tình trạng : Mời liên hệ

    ​- Bán Đầu Kéo Howo Đã Qua Sử Dụng Máy 375 Cầu Dầu 2015 tại Miền Bắc - Nhãn hiệu: HOWO - Sản xuất: 2015 ...
  • Đầu Kéo Howo 2015 Cũ Máy 375 Cầu Dầu
    Nhãn hiệu
    HOWO
    Tình Trạng Lốp
    80 - 90 %
    Năm Sản Xuất
    2015
    ĐK-04
    Mời liên hệ

    Tình trạng : Mời liên hệ

    ​- Bán Đầu Kéo Howo Đã Qua Sử Dụng Máy 375 Cầu Dầu 2015 tại Hà Nội - Nhãn hiệu: HOWO - Sản xuất: 2015 ...
  • Đầu Kéo Howo Cũ Máy 420 Cầu Dầu 2014
    Nhãn hiệu
    HOWO
    Tình trạng lốp
    90%
    Năm sản xuất
    2014
    ĐK-03
    Mời liên hệ

    Tình trạng : Mời liên hệ

    ​- Bán Đầu Kéo Howo Đã Qua Sử Dụng Máy 420 Cầu Dầu 2014 tại Hà Nội - Nhãn hiệu: HOWO - Sản xuất: 2014 ...
  • Đầu Kéo Howo Cũ 375 Cầu Dầu 2015 Đẹp Xuất Sắc
    Nhãn hiệu
    HOWO
    Tình Trạng Lốp
    80 - 90 %
    Năm Sản Xuất
    2015
    ĐK-02
    Mời liên hệ

    Tình trạng : Mời liên hệ

    ​- Bán Đầu Kéo Howo Đã Qua Sử Dụng 375 Cầu Dầu 2015 tại Hà Nội - Nhãn hiệu: HOWO - Sản xuất: ...
  • Đầu Kéo Howo Đã Qua Sử Dụng 375 Cầu Dầu 2014
    Nhãn hiệu
    HOWO
    Tình Trạng Lốp
    80 - 90 %
    Năm sản xuất
    2014
    ĐK-01
    Mời liên hệ

    Tình trạng : Mời liên hệ

    ​- Bán Đầu Kéo Howo Đã Qua Sử Dụng 375 Cầu Dầu 2014 tại Hà Nội - Nhãn hiệu: CNHTC - Sản xuất: ...
  • Bán Đầu kéo Howo A7 420HP Cũ 2015 cầu dầu
    HK-0522
    Mời liên hệ

    Tình trạng : Mời liên hệ

    Hàng đã qua sử dụng đang có sẵn tại bãi của chúng tôi, Xe sản xuất 2014 được khách hàng mua và đăng ký tháng 08/2015, còn đầy ...